Missie en visie

Missie
Een team van zorgprofessionals die, ieder vanuit hun eigen vakgebied, met warmte en aandacht begeleiding geven aan mensen met kanker en hun naasten om samen te komen tot een optimale kwaliteit van leven.

Visie
Aandoening:
De mens met kanker kan met alle hulpvragen bij het zorgteam terecht.

Zorgteam:
Het team bestaat uit professionele zorgverleners die vanuit het eigen vakgebied mensen met kanker en hun naasten begeleiden.

Toegankelijkheid:
Wij willen toegankelijk zijn voor iedereen die te maken heeft met kanker, in elke fase van de ziekte.

Kwaliteit:
Alle zorgverleners van het team houden hun deskundigheid op peil door bijscholing en intervisie. Het team overlegt regelmatig met elkaar en andere zorgverleners/netwerken.

Meerwaarde zorgteam:
Het team heeft onderling korte lijntjes waardoor er snel ingespeeld wordt op de hulpvraag.Het team heeft een groot netwerk om zich heen verzameld.

Gemeente Heusden:
Het team wil bekend zijn bij alle zorgverleners en mensen die te maken hebben met kanker in de gemeente Heusden (en omgeving).