Wie zijn wij?

In 2015 zijn we met verschillende professionals, gespecialiseerd in behandeling en begeleiding bij kanker, een samenwerkingsverband gestart in Drunen. Inmiddels is ons team en het zorgaanbod uitgebreid waardoor we in staat zijn in alle fasen van de ziekte, ook als genezing niet meer mogelijk is, passende zorg te bieden. Ervaringen van patiënten hebben ons geleerd dat er tijdens maar zeker ook na behandeling in het ziekenhuis behoefte bestaat aan professionele ondersteuning in hun nabije omgeving. Naast onze individuele behandeling en begeleiding, staan we voor een goede samenwerking waarin overleg en kennis delen een hoofdrol spelen. Je vertelt je verhaal en samen met jou zoeken we de meest optimale zorg voor dat moment.