Disclaimer

Deze website wordt beheerd door aangesloten zorgverleners van Oncologie Zorg Drunen. De tekst op deze site is met de grootste zorg samengesteld.

Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Oncologie Zorg Drunen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin van het woord) inzake de informatie op deze site, inclusief de websites waarnaar door middel van links wordt verwezen. 

Noch Oncologie Zorg Drunen, noch de aangesloten praktijken, medewerkers of representanten van Oncologie Zorg Drunen zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. 

Oncologie Zorg Drunen kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Oncologie Zorg Drunen niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. 

De houders van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. 

Door onze website te bezoeken komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website. 

Auteursrechten en handelsrechten 
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Oncologie Zorg Drunen of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar.